Realizacja staży zawodowych

Zakończenie doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej

Zakończenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu

Wizyta studyjna uczniów ZST

Zajęcia specjalistyczne w toku